Kết nối đường ống 22

Thử tài sắp xếp 49

Tìm đường về nhà 17

Ếch tìm lá vàng

Đặt bom tìm đường 31

Thử tài sắp xếp 46

Thử tài sắp xếp 45

Giải cứu Pancho

Thử tài sắp xếp 43

Thử tài sắp xếp 42

Cài bom phá hủy

Kết nối đường ống 21

Mở đường cho hamster

Kết nối đường ống 20

Thử tài sắp xếp 38

Chiếc nón ảo thuật

Phá hủy khối gạch

Thử tài sắp xếp 36

Đặt bom tìm đường 28

Đặt bom tìm đường 27

Thử tài sắp xếp 34

Bắn tia laser 1

Phá hủy nhà cửa 7

Phá cầu diệt địch 1

Thử tài sắp xếp 33

Đưa vật về đích 43

Đặt bom tìm đường 25

Đưa vật về đích 42

Thử tài sắp xếp 31

Tìm đường về nhà 14

Tìm đường về nhà 13

Thử tài sắp xếp 30

Tìm đường về nhà 12

Thử tài sắp xếp 29

Thử tài sắp xếp 28

Thử tài sắp xếp 25

Tìm hướng diệt ma

Thử tài sắp xếp 86

Thử tài sắp xếp 82

Dập lửa bằng đá băng

Cài bom diệt địch 2

Tàu chiến đặt bom

Thử tài sắp xếp 74

Thử tài sắp xếp 72

Xây tháp cao tầng 12

Thử tài sắp xếp 57

Kết nối ống tre

Ghép hình khối 3

Đốt lửa cho đèn

Kết nối dây điện

Đặt bom tìm đường 32

Dựng đường về nhà

Thử tài sắp xếp 52

Phá dỡ ngôi đền

Ném bể bình cổ

Gài bom phá cầu

Thử tài sắp xếp 51

Sắp xếp tàu ngầm

Thoát khỏi tay săn ảnh

Thử tài sắp xếp 44

Đặt bom tìm đường 29

Sắp xếp chỗ đậu xe

Tìm đường về nhà 15

Thử tài sắp xếp 37

Dẫn đường cho xe lửa 6

Điều khiển giao thông 6

Thử tài sắp xếp 35

Đưa vật về đích 44

Đặt bom tìm đường 26

Thử tài sắp xếp 32

Thử tài sắp xếp 27

Kết nối đường ống 24

Thử tài sắp xếp 79

Thử tài sắp xếp 70

Dẫn đường tới đích 7

Thử tài sắp xếp 65

Thử tài sắp xếp 64

Kết nối đường ống 23

Thử tài sắp xếp 58

Mặt trăng ăn vàng 14

Thả dây kéo trái cây

Thử tài sắp xếp 55

Thử tài sắp xếp 54

Gài bom diệt địch

Thử tài sắp xếp 47

Phiêu lưu gom trái cây 7

Mặt trăng ăn vàng 12

Nhanh tay ghép khối

Thử tài sắp xếp 41

Ốc sên tìm lá

Phá hủy nhà cửa 8

Thử tài sắp xếp 39

Tìm đường về nhà 16

Sắp xếp đàn bò

Đưa cánh cụt về biển

Phóng lửa diệt địch

Mặt trăng ăn vàng 11

Thử tài sắp xếp 85

Thử tài sắp xếp 80

Phá hủy nhà cửa 10

Thử tài sắp xếp 77

Thử tài sắp xếp 73

Đưa trứng về tổ 2

Thử tài sắp xếp 68

Thử tài sắp xếp 66